• Header-kenniscentrum-1.jpg

« Cái lưng

Sản phẩm dinh dưỡng cây rắn hoặc lỏng?

vaste-of-vloeibare-plantvoeding.jpg16 bře

Quí vị muốn chăm sóc hoa màu được tốt. Nhưng loại nào phù hợp nhất: hạt, bột hoặc lỏng? Trong bài này chúng tôi trình bày những điểm lợi hại của chất dinh dưỡng rắn và lỏng.

Sản phẩm dinh dưỡng cây rắn

Nếu diện tích quí vị bón phân khá rộng, như là thảm cỏ? Thì nên dùng sản phẩm dinh dưỡng cây rắn thuộc dạng hạt hoặc bột. Quí vị có thể định lượng cho phù hợp trên bàn cân và rải đều chất dinh dưỡng. 

Trước tiên phải làm tan sản phẩm dinh dưỡng cây rắn trên đất trước khi chất dinh dưỡng lan tỏa. Như vậy phải một thời gian sau thì phân bón mới có hiệu quả. Chú ý không nên rải phân bón dạng rắn trong mùa khô hoặc rải trên chất nền khô. Hạt không thể tan trên đất khô. Sản phẩm dinh dưỡng cây này thích hợp khi quí vị không cần cho phân thường xuyên.

Sản phẩm dinh dưỡng cây lỏng

Khi quí vị bón phân hàng tuần hoặc hàng ngày và không cần rải phân bón trên một khu vực rộng, thì nên dùng sản phẩm dinh dưỡng cây lỏng. Phân bón lỏng dễ sử dụng. Trên nắp chai có ghi liều lượng. Nếu quí vị thực hiện đúng thì hoa màu của quí vị sẽ không bao giờ nhận quá nhiều hoặc quá ít chất dinh dưỡng. Nhưng nên chú ý hoa màu cần gì. Một số cây phát triển chậm hơn nên cần ít chất dinh dưỡng. Khi ấy thì quí vị chỉ cần cho một phần tư liều lượng. 

Sản phẩm dinh dưỡng cây lỏng có tất cả chất dinh dưỡng cho cây của quí vị. Quí vị chỉ cần một chai và không cần cho thêm nước, vì chất dinh dưỡng đã là dạng lỏng. Như thế thì quí vị cũng tiết kiệm khối nước. Hoa màu của quí vị hấp thụ trực tiếp chất dinh dưỡng dạng lỏng.

Tư vấn riêng về sản phẩm dinh dưỡng cây

Ở BAC chúng tôi bán nhiều loại sản phẩm dinh dưỡng, đóng góp tích cực cho sự phát triển của hoa màu: sản phẩm sinh học, sản phẩm khoáng và chất kích thích cây. Chúng tôi sẵn sàng tư vấn riêng cho quí vị về nhu cầu của hoa màu. Xin liên hệ với chuyên gia của chúng tôi.

« Cái lưng

Scroll to top